Projekty

  W dniu 28 września 2018 r. (piątek) Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim      organizują  TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LEWINIE BRZESKIM pod nazwą „NASZ MUNDIAL”  pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz Burmistrza Lewina Brzeskiego.   Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON oraz Fundację Górażdże „Aktywni w Regionie”. Czytaj więcej…

W dniu 24.05.2018 r. na Krytej Pływalni w Brzegu odbyły się Integracyjne Zawody Pływackie Osób Niepełnosprawnych pn. „My też potrafimy”. Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim. Projekt współfinansowany był ze środków Starostwa Powiatowego w Brzegu.   W zmaganiach sportowych wzięli udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Jędrzejowa, Brzegu i Lewina Brzeskiego oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu. Zawodnicy Czytaj więcej…

W dniach 15.04 – 24.05.2018 roku realizowany będzie projekt finansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Brzegu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych. Celem zadania jest upowszechnienie rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży oraz w środowisku osób niepełnosprawnych poprzez udział w zawodach pływackich. Zawody pływackie organizowane będą przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim i odbędą się w dniu Czytaj więcej…

  Realizacja Projektu  W założonym celu głównym projektu „Krok ku samodzielności”: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez zapobieganie, redukowanie i eliminowanie czynników powodujących niepełnosprawność, zrealizowanym w pierwszym okresie od 01-04-2017 do dnia 31-03-2018 uczestniczyły 52 osoby. Rehabilitację zakończyło czterech beneficjentów. Po zakończeniu projektu 2 osoby osiągnęły zakładane cele ujęte w IPD dla uczestnika. Osoby, które uczęszczały na rehabilitację osiągnęły poprawę swojego stanu zdrowia. Dzieci biorące udział w pracy z logopedą, pedagogiem Czytaj więcej…

Informujemy, że nasze Stowarzyszenie realizuje projekt: Rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób
niepełnosprawnych p.n. „Krok ku samodzielności „ Czytaj więcej…

„Nauka przez zabawę – Cudowna podróż”                           Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w dniach 9 – 10 października 2017r. zrealizowało zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego z funduszu PFRON- wyjazd integracyjny  do Inwałd Parku. Odbiorcami projektu byli najmłodsi nasi beneficjenci wraz z opiekunami i rodzicami, a także rodzeństwem. Wyjazd obejmował dwa dni, spędzone w 5 parkach: Park Miniatur Świat Marzeń, Czytaj więcej…

Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” realizując zadanie pn. „Nauka przez zabawę – Cudowna podróż” w dniach 9-10.10.2017r. organizuje wyjazd dla naszych najmłodszych beneficjentów wraz z opiekunami do Inwład Parku. Inwałd Park który jest parkiem rozrywki, zlokalizowanym w pobliżu Andrychowa i Wadowic (w województwie małopolskim). Jest kompleksem 5 tematycznych parków rozrywki: Park Miniatur, Dinolandia, Warownia Inwałd, Mini Zoo Kucyk, Ogród Jana Pawła II. Zadanie finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego Czytaj więcej…