Pracownia rękodzieła

 • Poznanie różnych technik plastycznych i rękodzieła artystycznego.
 • Doskonalenie sprawności manualnej, ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, spostrzegawczości.
 • Poznanie rodzajów i właściwości materiałów do plastyki i rękodzieła artystycznego (np. papier, skóra, glina itp.).
 • Nauka prostych technik wykonywania wyrobów artystycznych i użytkowych z różnego typu materiałów.
 • Nauka technik tkackich na ramach tkackich i krosnach.
 • Nauka prostego szycia ręcznego.
 • Opanowanie podstawowych operacji technologicznych.
 • Poznanie narzędzi służących do wykonywania prac plastycznych, bezpieczne ich stosowanie i utrzymywanie w stanie sprawności.
 • Pokazanie i nauczenie możliwości łączenia różnych materiałów, doboru kolorów i projektowania wzorów.
 • Rozwój wyobraźni i wrażliwości na piękno, możliwość wyrażenia ekspresji twórczej.
 • Kształtowanie cierpliwości, wytrwałości i poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
 • Nauka czerpania radości z efektów własnej pracy.
 • Nauka komunikacji interpersonalnej i pracy w grupie.