„Wojewódzki Konkurs Wiedzy Osób z Niepełnosprawnościami” – ZWIERZĘTA ŚWIATA

„Wojewódzki Konkurs Wiedzy Osób z Niepełnosprawnościami” – ZWIERZĘTA ŚWIATA

 

18 listopada 2023 r. w przepięknej scenerii, w  pałacu w Lewinie Brzeskim, w którym mieści się szkoła podstawowa odbyła się X edycja wojewódzkiego konkursu wiedzy osób
z niepełnosprawnościami organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim.

Zadanie było finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON oraz przez Gminę Lewin Brzeski. Patronat honorowy nad wydarzeniem pełnił Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara. Patronatem medialnym imprezę objęli TVP3 Opole oraz Radio PARK.

Drużyny, opiekunów oraz zaproszonych gości przywitał Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”, pan Robert Laszuk. Podziękował
dyr. Zdzisławowi Biernackiemu za udostępnienie na potrzeby konkursu pomieszczeń szkoły oraz za pomoc w organizacji imprezy. Pan Robert życzył wszystkim uczestnikom zmagań szczęścia w losowaniu pytań, trafnych odpowiedzi oraz dobrej zabawy. Po otwarciu konkursu przez Burmistrza Lewina Brzeskiego, pana Artura Kotarę głos oddano przewodniczącej jury, pani Annie Surdyce, autorce pytań konkursowych. W skład jury wchodziły również pracownice Stowarzyszenia, pani Barbara Janik oraz Katarzyna Broszczak. W organizację konkursu zaangażowani byli wszyscy pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim. W przebiegu konkursu aktywnie pomagali również podopieczni WTZ, pan Łukasz Binek, pan Andrzej Morel oraz pan Paweł Załanowski, którzy roznosili pytania konkursowe.

Do konkursu przystąpiło 15 trzyosobowych zespołów:

 1. WTZ Brzeg
 2. WTZ Jędrzejów
 3. WTZ Uszyce
 4. WTZ Zawadzkie
 5. WTZ Opole
 6. WTZ Stare Siołkowice
 7. WTZ Namysłów
 8. WTZ Olesno I
 9. WTZ Olesno II
 10. WTZ Prudnik I
 11. WTZ Prudnik II
 12. WTZ Lewin Brzeski
 13. DPS Grodków I
 14. DPS Grodków II
 15. DPS Kadłub

Swoją obecnością zaszczycili nas również pani Monika Jurek – Dyr. Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, pan Bartłomiej Kostrzewa – I Zastępca Burmistrza Brzegu, Arletta Kostrzewa – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Brzeskiego, pani Dorota Puszczewicz – Dyr. PCPR w Brzegu, pan Waldemar Włodek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, pan Zdzisław Biernacki – Dyr. PSP im. Mikołaja Kopernika w Lewinie Brzeskim oraz pan Edward Traka, emerytowany nauczyciel, przyjaciel Stowarzyszenia.

Pytania konkursowe były trudne, ale też bardzo interesujące nie tylko dla uczestników zmagań, ale także widowni.

Konkurs składał się z dwóch części:

a) teoretycznej – udzielanie odpowiedzi na wylosowane przez drużyny pytania, podzielone na działy:

 • Morza i oceany
 • Rejony polarne
 • Góry wysokie
 • Deszczowe lasy tropikalne
 • Lasy liściaste i bory
 • Pustynie i półpustynie
 • Sawanny i stepy podzwrotnikowe
 • Nad brzegami jezior i rzek
 • Stepy i prerie
 • Narodziny, dorastanie i uczenie
 • Jak porozumiewają się zwierzęta
 •  Ciekawostki 

b) praktycznej – rozpoznawanie zwierząt ze zdjęcia, puzzle, umieszczenie zwierząt
w odpowiednim miejscu na mapie, na odpowiednim kontynencie.

 

W wyniku zaciekłej rywalizacji oraz po długiej dogrywce, z uwagi na bardzo rozległą wiedzę uczestników wyłoniono zwycięzców konkursu.

I miejsce zdobył Warsztat Terapii Zajęciowej w Prudniku w składzie:

 1. Anna Mientus
 2. Joanna Zakaszewska
 3. Janina Całkosińska

II miejsce – Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleśnie w składzie:

 1. Artur Wiecha
 2. Sebastian Książek
 3. Monika Łyczko

III miejsce – Warsztat Terapii Zajęciowej w Opolu w składzie:

 1. Michał Winnicki
 2. Dawid Wincek
 3. Marta Duplaga – Wolska

Wszyscy zawodnicy konkursu zostali nagrodzeni nagrodami indywidualnymi oraz dyplomami. Każda drużyna została nagrodzona pucharem, dyplomem oraz nagrodą rzeczową.

Zdobywcom I miejsca pan Edward Traka podarował napisaną przez siebie książkę
pt. „ Od strzechy do Parkietu”.

 

Dziękujemy wszystkim drużynom za udział w naszym wydarzeniu, a opiekunom drużyn za poświęcony czas. Dziękujemy pracownikom i uczniom PSP w Lewinie Brzeskim oraz wolontariuszom
za pomoc w przebiegu konkursu oraz pomoc w pracach porządkowych.

Do zobaczenia w kolejnych edycjach!