Wojewódzki Konkurs Wiedzy Osób z Niepełnosprawnościami”

„Wojewódzki Konkurs Wiedzy Osób z Niepełnosprawnościami”

– Zwierzęta Świata

18 listopada 2023 r.

 

Po czteroletniej przerwie wracamy do organizacji konkursu wiedzy dla osób
z niepełnosprawnościami, w którym weźmie udział 15 trzyosobowych zespołów, podopiecznych placówek zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową osób
z niepełnosprawnościami z terenu całego województwa opolskiego.

Projekt jest finansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON oraz  Gminę Lewin Brzeski. Patronat honorowy nad imprezą pełni Marszałek Województwa Opolskiego oraz Burmistrz Lewina Brzeskiego.

Udział w projekcie w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia świadomości naszego społeczeństwa na temat funkcjonowania, potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Projekt ukierunkowany jest na aktywizację i rozwijanie zainteresowań beneficjentów oraz promocję działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Tym razem uczestnicy konkursu będą wykazywali się wiedzą na temat fauny świata. Pytania będą trudne z uwagi na szeroki zakres wiedzy. Podzielone będą na część teoretyczną
i praktyczną. Przewidujemy, że konkurs będzie atrakcyjny nie tylko dla uczestników, ale też dla widowni oraz zaproszonych gości.

Poprzednie edycje organizowanych przez nas konkursów :

  1. 2008 –           „Opolszczyzna”
  2. 2009 –           „Jesteśmy Europejczykami’
  3. 2010 –           „II Wojna Światowa”
  4. 2011 –           „W Starożytnej Grecji”
  5. 2012 –           „Świat Wokół Nas”
  6. 2013 –           „Wielcy Polacy”
  7. 2014 –           „Tajemnice Ludzkiego ciała – Anatomia Człowieka”
  8. 2015 –           „Muzyczny Wehikuł Czasu – w świecie polskiej muzyki”
  9. 2018 –           „Historia sportu”