Pracownia ogólnorozwojowa

 • Zajęcia z elementami muzykoterapii: słuchanie muzyki poważnej i relaksacyjnej. słuchanie historyjek dźwiękowych oraz opowiadanie, wysuwanie hipotez           dotyczących treści, śpiew, taniec, ćwiczenia rytmiczne, nauka gry na prostych instrumentach,
 •  Zajęcia z elementami bajkoterapii: czytanie, opowiadanie lub słuchanie bajek, baśni, historyjek oraz omawianie ich i wykonywanie na ich podstawie prac plastycznych, odgrywanie scenek rodzajowych,
 • ćwiczenia grafomotoryczne,
 • zajęcia z elementami teatroterapii: występy artystyczne przygotowywane z różnych okazji ( np. Dzień Kobiet, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Walentynki),
 • zajęcia z elementami logopedii.
 • gry i zabawy dydaktyczne kształtujące sprawność manualną, rozwijające spostrzegawczość, refleks i poszerzające wiedzę o świecie: zadania logiczne, obrazki do kolorowania, gry planszowe, puzzle, skojarzenia, domino, łamigłówki, zagadki,
 • czytanie książek i prasy z różnych dziedzin nauki: historia, przyroda, geografia, nowinki naukowe, rozwiązywanie testów, quizów, krzyżówek.
 • Budowanie integracji w grupie.
 • Uwrażliwienie na piękno świata dźwięków.
 • Korygowanie niepożądanych społecznie zachowań.
 • Wyrobienie poprawnego posługiwania się mową czytaną i pisaną oraz wyrównanie innych trudności w nauce szkolnej.
 • Kształtowanie społeczno-emocjonalnej sfery rozwoju ucznia.
 • Rozwijanie i doskonalenie zmysłów.
 • Rozwijanie procesów myślenia.
 • Rozwijanie samoobsługi i zaradności życiowej.
 • Ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej.
 • Wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego