Zakończyliśmy projekt pn. „ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI DO REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ”

Zakończyliśmy projekt pn. „ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI DO REHABILITACJI
ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ”

Termin realizacji:  14 lipca – 30 września 2023 r.

ZADANIE BYŁO WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY LEWIN BRZESKI

Dzięki wsparciu Gminy Lewin Brzeski nasi podopieczni w praktyce odczuli pozytywny wpływ ukierunkowanych działań terapeutycznych na swój rozwój osobisty
 i psychospołeczny. Dotacja pozwoliła na rozszerzenie oferty naszych działań na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, które wymagają intensywnej terapii i wspierania w procesie rehabilitacji.

W ramach projektu zorganizowano cykl zajęć terapeutycznych rozwijających kompetencje zawodowe oraz umiejętności pracy z komputerem, drukarką i innymi urządzeniami
w pracowni komputerowej. W ramach rehabilitacji społecznej uczestnicy projektu mieli okazję zwiedzić ZOO w Opolu. Dodatkową atrakcją wycieczki był obiad w restauracji oraz wizyta w kawiarni. Wycieczka miała na celu nie tylko funkcje poznawcze. To także świetna okazja do treningu ekonomicznego, treningu odpowiedniego zachowania się przy stole oraz kształcenia umiejętności odpowiedniego zachowania się  w miejscach publicznych. Uzupełnieniem oferty projektowej była rehabilitacja ruchowa dobrana do możliwości
i predyspozycji beneficjentów, nordic walking, a także zajęcia ruchowe na krytej pływalni
w Brzegu.

Poprzez udział w projekcie uczestnicy zadania rozszerzyli swoje zainteresowania, nabyli oraz utrwalili wiadomości i umiejętności wykorzystywane w życiu codziennym. Osoby
z niepełnosprawnościami pobudziły swoją aktywność społeczną przez co podniosły się ich kompetencje społeczne. Zajęcia ogólnousprawniające poprawiły kondycję fizyczną oraz obniżyły napięcie psychoruchowe beneficjentów. Wszystkie założone cele zostały zrealizowane.