ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI DO REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ

Po raz kolejny rusza projekt pn.

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI DO REHABILITACJI
ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ”

Termin realizacji:  14 lipca – 30 września 2023 r.

ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY LEWIN BRZESKI

Otrzymane dotacje pozwolą na zwiększenie i urozmaicenie oferty naszych działań na rzecz
osób z niepełnosprawnościami, które wymagają intensywnej rehabilitacji i wsparcia
oraz są chętne do współpracy.

Cele zawarte w tytule zadania realizowane będą  poprzez stosowanie różnorodnych technik terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej oraz czynne uczestnictwo w życiu społecznym zmierzające do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, podniesienia jakości życia i uczestnictwa w integracji społecznej.