Imprezy Integracyjne

Uczestnicy oraz pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych ,,Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim składają serdeczne podziękowania Parafialnemu Zespołowi Caritas przy Parafii w Lewinie Brzeskim za wsparcie żywnościowe podopiecznych oraz placówki. Z całego serca dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za okazaną pomoc, która jest świadectwem otwartości serca, wrażliwości oraz umiejętności czynienia dobra i miłości wobec ludzi.

  W dniu 28 września 2018 r. (piątek) Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim      organizują  TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LEWINIE BRZESKIM pod nazwą „NASZ MUNDIAL”  pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz Burmistrza Lewina Brzeskiego.   Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON oraz Fundację Górażdże „Aktywni w Regionie”. Czytaj więcej…

W dniu 24.05.2018 r. na Krytej Pływalni w Brzegu odbyły się Integracyjne Zawody Pływackie Osób Niepełnosprawnych pn. „My też potrafimy”. Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim. Projekt współfinansowany był ze środków Starostwa Powiatowego w Brzegu.   W zmaganiach sportowych wzięli udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Jędrzejowa, Brzegu i Lewina Brzeskiego oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu. Zawodnicy Czytaj więcej…

W dniach 15.04 – 24.05.2018 roku realizowany będzie projekt finansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Brzegu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych. Celem zadania jest upowszechnienie rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży oraz w środowisku osób niepełnosprawnych poprzez udział w zawodach pływackich. Zawody pływackie organizowane będą przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim i odbędą się w dniu Czytaj więcej…

Dnia 29 czerwca 2017 r. na rynku w Lewinie Brzeskim po raz kolejny odbyła się impreza integracyjna pn.”LEWIŃSKIE SPOTKANIA – FESTIWAL SZTUKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH„, którego organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim. Festiwal odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły oraz Burmistrza Lewina Brzeskiego – Artura Kotary. Wydarzenie było objęte patronatem medialnym: TVP3 Opole, Radio Opole, NTO Czytaj więcej…

W dniu 06.12.2006 roku odbyła się impreza integracyjna „Dzień Osób Niepełnosprawnych” i Zabawa Mikołajkowa  

 

Impreza odbyła  się w Sali Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim.
W imprezie wzięło udział 65 uczestników oraz ich opiekunowie.
Program imprezy:

–  zabawa integracyjna przy udziale zespołu muzycznego

–  zabawa z Mikołajem

– gry i konkursy z nagrodami

– zakończenie imprezy.

 

Celem imprezy było przełamywanie barier komunikacyjnych, zapobieganie pogłębianiu się ograniczeń ruchowych, porozumiewania się, jak też akceptacji swojej niepełnosprawności.

 

Impreza integracyjna „Mikołajki dla dzieci niepełnosprawnych” zorganizowana została w lokalu Świetlicy Terapeutycznej. W imprezie brały udział dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim.

Program imprezy:

– występy dzieci szkolnych

– gry i zabawy wszystkich uczestników imprezy z Mikołajem

– konkursy z nagrodami

– rozdawanie paczek

– poczęstunek dla wszystkich uczestników zabawy