Zespół Ośrodka Rehabilitacji

Nasz Zespół

Weronika Wolna-Kała

Magister fizjoterapii, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego oraz Politechniki Opolskiej. W ośrodku pracuje z dziećmi oraz dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami. W swojej pracy wykorzystuje różne metody i techniki, cały czas podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Wybrane szkolenia i kursy:

 • PNF,
 • Pinoterapia,
 • Nerwowo-mięśniowa diagnostyka i terapia,
 • Terapia wisceralna w praktyce fizjoterapeuty,
 • HVLA – manipulacje krótkodźwigniowe,
 • Terapia narzędziowa tkanek miękkich,
 • Masaż tkanek głębokich. 

Renata Adamska

Magister fizjoterapii, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzi zajęcia z dziećmi oraz dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami. W swojej pracy wykorzystuje elementy metod specjalnych oraz poznane narzędzia, wciąż poszerzając swoją wiedzę.

Wybrane szkolenia i kursy:

 • Masaż tkanek głębokich.

Natalia Gąsiorek

Magister pedagogiki specjalnej i terapeuta zajęciowy, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego ze specjalnością edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze specjalnością edukacja i rehabilitacja osób w spektrum autyzmu. Aktualnie poszerza swoje kwalifikacje na studiach logopedycznych. Interesuje się zaburzeniami rozwoju u dzieci oraz metodami terapii, które wielokierunkowo ten rozwój wspierają. 

Wybrane szkolenia i kursy:

 • Terapia ręki,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Metoda Snoozelen,
 • Metoda dramy,
 • Trening Umiejętności Społecznych.

Barbara Babińska–Janik

Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego, studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki w Podyplomowym Centrum Kształcenia Ustawicznego – Andragog. Zainteresowana terapią pedagogiczną w zaburzeniach rozwoju.

Wybrane szkolenia i kursy:

 • Metoda ruchu rozwijającego Sherborne,
 • Terapia ręki.

Katarzyna Pawlak

Magister psychologii (Uniwersytet Wrocławski), terapeuta EEG-Biofeedback I i II stopnia, w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Dialogu Motywującego. Zainteresowana wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, psychologią rozwoju człowieka, psychologią niepełnosprawności. Pracuje wykorzystując wiedzę z zakresu procesów poznawczych człowieka, procesów rozwojowych, techniki poznawczo-behawioralne, nowoczesne metody neuroterapii.

Wybrane szkolenia i kursy:

 • EEG-Biofeedback I i II stopnia,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa,
 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Zaburzenia zachowania – diagnoza i terapia,
 • Poznawczo-behawioralne modele interwencji w relacji z dzieckiem.