Zespół Ośrodka Rehabilitacji

Nasz Zespół

Weronika Wolna-Kała

Magister fizjoterapii, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego oraz Politechniki Opolskiej. W ośrodku pracuje z dziećmi oraz dorosłymi osobami
z niepełnosprawnościami. W swojej pracy wykorzystuje różne metody
i techniki, cały czas podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Wybrane szkolenia i kursy:

 • PNF,
 • Pinoterapia,
 • Nerwowo-mięśniowa diagnostyka i terapia,
 • Terapia wisceralna w praktyce fizjoterapeuty,
 • HVLA – manipulacje krótkodźwigniowe,
 • Terapia narzędziowa tkanek miękkich,
 • Masaż tkanek głębokich. 

Renata Adamska

Magister fizjoterapii, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzi zajęcia
z dziećmi oraz dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami. W swojej pracy wykorzystuje elementy metod specjalnych oraz poznane narzędzia, wciąż poszerzając swoją wiedzę.

Wybrane szkolenia i kursy:

 • Manualne leczenie zaburzeń w układzie nerwowym,
 • Masaż tkanek głębokich,
 • Terapia bańką chińską.

Paulina Makarewicz

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Pedagogika małego dziecka z wychowaniem przedszkolnym. Aktualnie w trakcie studiów Pedagogika z logopedią w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Terapeuta EEG-Biofeedback I stopnia. W swojej pracy pomagam poprawić czynności mowy, znaleźć alternatywne formy komunikacji beneficjenta z otoczeniem. Zajmuje się również treningiem dykcji oraz wymowy.

Wybrane szkolenia i kursy:

 • Terapia Neurotaktylna,
 • EEG-Biofeedback I stopnia.

Barbara Babińska–Janik

Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego, studiów podyplomowych
w zakresie oligofrenopedagogiki w Podyplomowym Centrum Kształcenia Ustawicznego – Andragog. Zainteresowana terapią pedagogiczną
w zaburzeniach rozwoju.

Wybrane szkolenia i kursy:

 • Metoda ruchu rozwijającego Sherborne,
 • Terapia ręki,
 • Metoda Warnkego – praktyczne zastosowanie treningu słuchowego, wzrokowego, motorycznego w terapii trudności szkolnych, trening słuchowy werbalny i niewerbalny, zaburzenia przetwarzania słuchowego – model diagnostyczny i terapeutyczny.

Andrea Ślęzak

Magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego o kierunku psychologia.
Terapeutka EEG-Biofeedback. Ponadto, absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: przygotowanie pedagogiczne, pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna oraz nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzi zajęcia zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi.
W swojej pracy wykorzystuje różne metody i techniki, wpływające
na poprawę funkcjonowania beneficjentów. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Wybrane szkolenia i kursy:

 • EEG-Biofeedback I stopnia,
 • Bajkoterapia.


Magdalena Smoła

Magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. W Stowarzyszeniu pracuje
z dziećmi oraz dorosłymi z niepełnosprawnościami. Udziela wsparcia w procesie odkrywania
i wzmacniania zasobów Beneficjentów, korzystając przy tym z różnych metod i technik pracy.
Zainteresowana treningiem kompetencji społecznych oraz NVC.

 

Wybrane szkolenia i kursy:

 • Sensomotoryka – diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii,
 • Wsparcie dziecka z ASD.