Aktualności
logo spion

   Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” zwołuje na dzień 18 maja  2022 roku o godzinie 18.00 Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w lokalu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52. Czytaj więcej…

logo spion

  W okresie od 28.10.2021 r. do 15.12.2021 r. realizowaliśmy projekt pn.:   „ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ”   Zadanie było finansowane ze środków Gminy Lewin Brzeski.   W wyniku realizacji zadania 25 osób z niepełnosprawnościami w praktyce odczuło pozytywny wpływ ukierunkowanych działań terapeutycznych na swój rozwój osobisty i psychospołeczny. Beneficjenci ostateczni rozszerzyli swoje zainteresowania, nabyli nowe umiejętności oraz pobudzili aktywność społeczną. Poprzez zajęcia ogólnousprawniające poprawiła Czytaj więcej…

Ostatnie pożegnanie śp. Ireny Wielgus-Koszyk Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego członka  SPION „Pomóżmy Im” Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej śp. Ireny Wielgus-Koszyk Przyjaciela i życzliwego  człowieka niezwykłej dobroci, która nigdy nikomu nie odmówiła pomocy. Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy serdecznego współczucia. Zarząd i pracownicy Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w kościele w Lewinie Brzeskim dnia 30 XI 2021 o godzinie 13:00

logo spion

      W okresie od 28.10.2021  do  15.12.2021 r. realizujemy projekt pn. „ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ” Zadanie skierowane jest do 25 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej z terenu powiatu brzeskiego, które wymagają intensywnej rehabilitacji i wsparcia oraz są chętne do współpracy. Cele zwarte w tytule zadania realizowane będą  poprzez stosowanie różnorodnych technik terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej oraz czynne uczestnictwo w życiu społecznym zmierzające Czytaj więcej…