Aktualności
logo spion

 „Rozwój szansą na niezależność”                                                               Realizowany jest trzeci okres rozliczeniowy projektu pn. „Rozwój szansą na niezależność” Okres realizowania projektu: 01.04.2021 – 31.03.2022r. Realizacja projektu prowadzona jest przez rehabilitację ciągłą od poniedziałku do piątku.     Projekt dotyczy zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych: dzieci, młodzieży i osób dorosłych.   Warunki uczestnictwa: Aktualne orzeczenie o niepełnoprawności, Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępniania danych do PFRON.   W projekcie nie Czytaj więcej…

logo spion

Zawiadomienie                 Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” zwołuje na dzień 27 maja  2021 roku o godzinie 18.00 Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w lokalu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52. Porządek obrad: Rozpoczęcie obrad Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZCz Wybór Komisji Skrutacyjnej Stwierdzenie kworum Sprawozdanie z działalności Zarządu Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Zatwierdzenie bilansu za 2020 rok Udzielenie absolutorium Zarządowi Dyskusja Podjęcie Czytaj więcej…

logo spion

 „Rozwój szansą na niezależność”                                                             Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności  na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Powiatu Brzeg   Informujemy, iż Stowarzyszenie Przyjaciół i osób niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” od dnia 01.05.2021 roku realizuje zadanie pn. „Rozwój szansą na niezależność”. Projekt współfinansowany jest  ze środków Powiatu Brzeg  w ramach realizacji zadania  zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie Czytaj więcej…

logo spion - koronawirus

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI Ośrodka Rehabilitacji

W związku z panująca pandemia COVID 19, zgodnie  z wydaną  przez Prezesa Rady Ministrów informacją  w sprawie ograniczenia kontaktów społecznych i przechodzenia na tryb pracy zdalnej  jednostek, w których jest to możliwe,

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół  i  Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” , zawiesza działalność Ośrodka Rehabilitacji SPION  z dniem 08 marca 2021 roku do odwołania.

życzenia noworoczne 2021

Radosnych, pogodnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych rodzinnego ciepła i miłości w zbliżającym się Nowym Roku
Życzy Zarząd, Kadra oraz Podopieczni Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim Czytaj więcej…

plakat podziękowanie dla darczyńców

W tym wyjątkowym czasie nie zapominamy o naszych najmłodszych Beneficjentach. Aktualna sytuacja uniemożliwiła Nam zorganizowanie spotkania z Mikołajem  w Stowarzyszeniu Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych, dlatego w tym roku Mikołaj odwiedzał najmłodszych podopiecznych w ich domach. Spotkanie z Mikołajem było dla dzieci radosnym i niezwykłym przeżyciem, które zapamiętają na długie lata. Chcemy z całego serca podziękować naszym hojnym Mikołajom i ich Elfom, za życzliwość, bezinteresowną pomoc oraz piękne paczki. Szczególne podziękowania Czytaj więcej…

UWAGA!

Z dniem 27.11.2020r ulegnie zmianie rachunek bankowy Stowarzyszenia.

Nowy rachunek:

61 8870 0005 1003 0100 2525 0201

BS Grodków-Łosiów