Aktualności

Ostatnie pożegnanie śp. Ireny Wielgus-Koszyk Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego członka  SPION „Pomóżmy Im” Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej śp. Ireny Wielgus-Koszyk Przyjaciela i życzliwego  człowieka niezwykłej dobroci, która nigdy nikomu nie odmówiła pomocy. Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy serdecznego współczucia. Zarząd i pracownicy Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w kościele w Lewinie Brzeskim dnia 30 XI 2021 o godzinie 13:00

logo spion

      W okresie od 28.10.2021  do  15.12.2021 r. realizujemy projekt pn. „ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ” Zadanie skierowane jest do 25 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej z terenu powiatu brzeskiego, które wymagają intensywnej rehabilitacji i wsparcia oraz są chętne do współpracy. Cele zwarte w tytule zadania realizowane będą  poprzez stosowanie różnorodnych technik terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej oraz czynne uczestnictwo w życiu społecznym zmierzające Czytaj więcej…

logo spion

 „Rozwój szansą na niezależność”                                                               Realizowany jest trzeci okres rozliczeniowy projektu pn. „Rozwój szansą na niezależność” Okres realizowania projektu: 01.04.2021 – 31.03.2022r. Realizacja projektu prowadzona jest przez rehabilitację ciągłą od poniedziałku do piątku.     Projekt dotyczy zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych: dzieci, młodzieży i osób dorosłych.   Warunki uczestnictwa: Aktualne orzeczenie o niepełnoprawności, Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępniania danych do PFRON.   W projekcie nie Czytaj więcej…

logo spion

Zawiadomienie                 Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” zwołuje na dzień 27 maja  2021 roku o godzinie 18.00 Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w lokalu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52. Porządek obrad: Rozpoczęcie obrad Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZCz Wybór Komisji Skrutacyjnej Stwierdzenie kworum Sprawozdanie z działalności Zarządu Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Zatwierdzenie bilansu za 2020 rok Udzielenie absolutorium Zarządowi Dyskusja Podjęcie Czytaj więcej…

logo spion

 „Rozwój szansą na niezależność”                                                             Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności  na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Powiatu Brzeg   Informujemy, iż Stowarzyszenie Przyjaciół i osób niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” od dnia 01.05.2021 roku realizuje zadanie pn. „Rozwój szansą na niezależność”. Projekt współfinansowany jest  ze środków Powiatu Brzeg  w ramach realizacji zadania  zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie Czytaj więcej…