Pracownia aktywności zawodowej

 • Nauka korzystania z doradztwa zawodowego i instytucji rynku pracy.
 • Nabywanie umiejętności autoprezentacji oraz sporządzania dokumentacji związanej z zatrudnieniem (nauka pisania CV i listu motywacyjnego).
 • Nauka wyszukiwania ofert pracy (prasa, Internet itp.).
 • Zapoznanie z podstawowymi technikami zachowań asertywnych oraz ćwiczenie wybranych technik.
 • Trening radzenia sobie ze stresem.
 • Zdobywanie informacji o zawodach, możliwościach kształcenia i szkolenia zawodowego.
 • Zajęcia z komunikacji interpersonalnej.
 • Nauka umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.
 • Nauka korzystania z instytucji użyteczności publicznej (np. bank, poczta itp.)
 • Nauka rejestracji w PUP.
 • Wycieczki do zakładów pracy.
 • Udział w szkoleniach.
 • Rozbudzanie zainteresowań pracą.
 • Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości.
 • Nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub własną działalność gospodarczą.
 • Nabycie kompetencji w aktywnym poszukiwaniu pracy.