O nas

Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim

Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych w roku 1998. Jest organizacją pozarządową, pożytku publicznego, utrzymującą się ze składek i darowizn.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”:

Prezes: Robert Laszuk

Wiceprezes: Stefania Iwanicka

Skarbnik: Irena Urban

 

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom m.in.:

  • prowadzenie rehabilitacji ruchowej, logopedycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci przedszkolnych
  • prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej
  • organizowanie różnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych

Na w/w działania Stowarzyszenie pozyskuje środki w wysokości ok. 80% z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aby otrzymać dotacje do poszczególnych działań Stowarzyszenie musi posiadać własne środki finansowe, stanowiące uzupełnienie stuprocentowych kosztów zaplanowanych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. W/w środki Stowarzyszenie pozyskuje ze Starostwa Powiatowego w Brzegu, Gminy, od przedsiębiorców oraz osób prywatnych, które wspomagają działania organizacji poprzez darowizny bądź też przekazanie 1% podatku.

Stowarzyszenie działa na terenie całego województwa. Pozyskało środki na zakup busa, który codziennie dowozi na zajęcia uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Dodatkowo w miarę możliwości czasowych dowożone są dzieci i młodzież niepełnosprawna na zajęcia rehabilitacyjne i integracyjne. Każda osoba niepełnosprawna objęta działalnością Stowarzyszenia powinna posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności.

Jednym z większych zadań, które Stowarzyszenie realizuje od 17 stycznia 2000 r. i prowadzi do dnia dzisiejszego jest działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej. Stowarzyszenie poprzez swoje działania stara się podnosić świadomość społeczności lokalnej w zakresie uznania praw osób niepełnosprawnych do pełnej integracji ze społeczeństwem.

Serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom za wsparcie działalności oraz rozwoju Stowarzyszenia

Szczególne podziękowania składamy firmom, instytucjom oraz osobom:

 

Wojciech Putra – Prezes Zarządu Cementowni Odra S.A. w Opolu

Małgorzata Jagiełło – Dyrektor handlowy Cementowni Odra S.A. w Opolu

Mondi Bags Mielec Sp. z o.o.

Fundacja Górażdże „Aktywni w Regionie”

Katarzyna i Grzegorz Łubowscy – Piekarnia-Ciastkarnia Skorogoszcz

Jarosław Potoczny

„Strunobet” w Lewinie Brzeskim

Śląskie Konsorcjum Kapitałowe Sp. z o.o. w Raciborzu

Stylbruk A.Bieniek, R.Bieniek Sp. J. w Zielinie

Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych „KAJA” Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich

Bartek Candles – Małgorzata i Janusz Bryłkowscy w Bystrzycy

 


Historia Naszej działalności

Prezentacja działalności Stowarzyszenia

Prezentacja Multimedialna dla Fundacji Górażdże

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”

Bilans Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”