Pracownia gospodarstwa domowego

  • Nauka przygotowania różnego typu potraw oraz korzystania z przepisów kulinarnych.
  • Nauka posługiwania się narzędziami, urządzeniami kuchennymi i sprzętem AGD.
  • Nauka mycia naczyń kuchennych, estetycznego nakrywania stołu, estetyki spożywania posiłków, zasad zdrowego żywienia, dbania o czystość i higienę w kuchni.
  • Nauka dbania o higienę osobistą oraz czystość odzieży.
  • Wyrabianie zaradności życiowej i umiejętności zachowania adekwatnego do sytuacji.
  • Ukształtowanie nawyku porządkowania miejsca pracy, otoczenia i wypoczynku, dbanie o czystość pomieszczeń i sanitariatów.
  • Nauczenie współpracy z grupą i odpowiedzialności za powierzone zadanie, usprawnienie manualne, doskonalenie koordynacji i spostrzegawczości, wiara we własną wartość i przydatność społeczną, podniesienie samodzielności.
  • Kształtowanie cierpliwości, wytrwałości oraz poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę.