Projekty

Ogromne emocje, wspaniała sportowa atmosfera i duch rywalizacji. Tak w kilku słowach można opisać piątą edycję turnieju piłki nożnej pn. „NASZ MUNDIAL”, który odbył się27 września na stadionie klubu sportowego „OLIMPIA” w Lewinie Brzeskim. Czytaj więcej…

Informujemy, iż Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” realizuje projekt „Dążymy do sukcesu”. Czas trwania: 01.04.2022 – 31.03.2025 r. Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gminy Lewin Brzeski oraz środków własnych Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” Czytaj więcej…

Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” realizuje projekt „Dążymy do sukcesu” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gminy Lewin Brzeski oraz środków własnych Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”
Czas trwania: 01.04.2022 – 31.03.2025 r.
Warunek uczestnictwa – posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności
Oferujemy:
– rehabilitację ruchową i fizykalną
– terapię metodą EEG – Biofeedback
– terapię rozwojową
– terapię pedagogiczną
– terapię psychologiczną

Informujemy, iż Stowarzyszenie Przyjaciół i osób niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” od dnia 01.04.2022 roku realizuje trzyletni projekt pn. „Dążymy do sukcesu”. Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zgodnie z Umową z PFRON .
Termin realizacji projektu : 01.04.2022 r. – 31.03.2025 r. Czytaj więcej…

logo spion

  W okresie od 28.10.2021 r. do 15.12.2021 r. realizowaliśmy projekt pn.:   „ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ”   Zadanie było finansowane ze środków Gminy Lewin Brzeski.   W wyniku realizacji zadania 25 osób z niepełnosprawnościami w praktyce odczuło pozytywny wpływ ukierunkowanych działań terapeutycznych na swój rozwój osobisty i psychospołeczny. Beneficjenci ostateczni rozszerzyli swoje zainteresowania, nabyli nowe umiejętności oraz pobudzili aktywność społeczną. Poprzez zajęcia ogólnousprawniające poprawiła Czytaj więcej…

Informujemy, iż Stowarzyszenie Przyjaciół i osób niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” od dnia 01.04.2019 roku realizuje trzyletni projekt pn. „Rozwój szansą na niezależność”.Projekt współfinansowany jest  ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zgodnie z Umową Nr ZZO/000055/08/D.
Termin realizacji projektu : 01.04.2017 r. – 31.03.2019 r Czytaj więcej…

logo spion

 „Rozwój szansą na niezależność”                                                             Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności  na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Powiatu Brzeg   Informujemy, iż Stowarzyszenie Przyjaciół i osób niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” od dnia 01.05.2021 roku realizuje zadanie pn. „Rozwój szansą na niezależność”. Projekt współfinansowany jest  ze środków Powiatu Brzeg  w ramach realizacji zadania  zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie Czytaj więcej…

„Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej”   W okresie od 16.11.2020 do 15.12.2020 r. będzie realizowany projekt skierowany do 25 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które wymagają intensywnej rehabilitacji i wsparcia. Zadanie będzie polegało na zastosowaniu różnorodnych technik terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej oraz innych działań terapeutycznych zmierzających do osiągnięcia przez beneficjentów możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania oraz podniesienia jakości życia. Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Lewin Brzeski. Czytaj więcej…

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”  20 października 2020 roku zawarliśmy umowę z PFRON o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Celem projektu jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia uczestników zajęć oraz pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług Czytaj więcej…