logo spion

  W okresie od 28.10.2021 r. do 15.12.2021 r. realizowaliśmy projekt pn.:   „ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ”   Zadanie było finansowane ze środków Gminy Lewin Brzeski.   W wyniku realizacji zadania 25 osób z niepełnosprawnościami w praktyce odczuło pozytywny wpływ ukierunkowanych działań terapeutycznych na swój rozwój osobisty i psychospołeczny. Beneficjenci ostateczni rozszerzyli swoje zainteresowania, nabyli nowe umiejętności oraz pobudzili aktywność społeczną. Poprzez zajęcia ogólnousprawniające poprawiła Czytaj więcej…

logo spion

      W okresie od 28.10.2021  do  15.12.2021 r. realizujemy projekt pn. „ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ” Zadanie skierowane jest do 25 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej z terenu powiatu brzeskiego, które wymagają intensywnej rehabilitacji i wsparcia oraz są chętne do współpracy. Cele zwarte w tytule zadania realizowane będą  poprzez stosowanie różnorodnych technik terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej oraz czynne uczestnictwo w życiu społecznym zmierzające Czytaj więcej…

logo spion

 „Rozwój szansą na niezależność”                                                               Realizowany jest trzeci okres rozliczeniowy projektu pn. „Rozwój szansą na niezależność” Okres realizowania projektu: 01.04.2021 – 31.03.2022r. Realizacja projektu prowadzona jest przez rehabilitację ciągłą od poniedziałku do piątku.     Projekt dotyczy zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych: dzieci, młodzieży i osób dorosłych.   Warunki uczestnictwa: Aktualne orzeczenie o niepełnoprawności, Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępniania danych do PFRON.   W projekcie nie Czytaj więcej…

logo spion

Zawiadomienie                 Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” zwołuje na dzień 27 maja  2021 roku o godzinie 18.00 Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w lokalu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52. Porządek obrad: Rozpoczęcie obrad Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZCz Wybór Komisji Skrutacyjnej Stwierdzenie kworum Sprawozdanie z działalności Zarządu Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Zatwierdzenie bilansu za 2020 rok Udzielenie absolutorium Zarządowi Dyskusja Podjęcie Czytaj więcej…

logo spion

 „Rozwój szansą na niezależność”                                                             Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności  na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Powiatu Brzeg   Informujemy, iż Stowarzyszenie Przyjaciół i osób niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” od dnia 01.05.2021 roku realizuje zadanie pn. „Rozwój szansą na niezależność”. Projekt współfinansowany jest  ze środków Powiatu Brzeg  w ramach realizacji zadania  zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie Czytaj więcej…

UWAGA!

Z dniem 27.11.2020r ulegnie zmianie rachunek bankowy Stowarzyszenia.

Nowy rachunek:

61 8870 0005 1003 0100 2525 0201

BS Grodków-Łosiów

„Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej”   W okresie od 16.11.2020 do 15.12.2020 r. będzie realizowany projekt skierowany do 25 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które wymagają intensywnej rehabilitacji i wsparcia. Zadanie będzie polegało na zastosowaniu różnorodnych technik terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej oraz innych działań terapeutycznych zmierzających do osiągnięcia przez beneficjentów możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania oraz podniesienia jakości życia. Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Lewin Brzeski. Czytaj więcej…

                       Zawieszenie Działalności Ośrodka Rehabilitacji          W związku z panująca pandemią COVID 19, zgodnie z wydaną przez wojewodę opolskiego decyzję nr 3/4100.27/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności  placówek pobytu dziennego jak też w odpowiedzi na stanowisko Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczenia kontaktów społecznych i przechodzenia na tryb pracy zdalnej  jednostek, w których jest to możliwe, zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Czytaj więcej…