ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ

 

W okresie od 28.10.2021 r. do 15.12.2021 r. realizowaliśmy projekt pn.:

 

„ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ”

 

Zadanie było finansowane ze środków Gminy Lewin Brzeski.

 

W wyniku realizacji zadania 25 osób z niepełnosprawnościami w praktyce odczuło pozytywny wpływ ukierunkowanych działań terapeutycznych na swój rozwój osobisty i psychospołeczny. Beneficjenci ostateczni rozszerzyli swoje zainteresowania, nabyli nowe umiejętności oraz pobudzili aktywność społeczną. Poprzez zajęcia ogólnousprawniające poprawiła się ich kondycja fizyczna
oraz obniżyło napięcie psychoruchowe.

W ramach realizacji zadania podjęto następujące działania:

– cykl zajęć terapeutycznych dostosowanych do umiejętności i możliwości uczestników zadania,

–  cykl zajęć usprawniających pod kierunkiem mgr  rehabilitacji,

–  cykl zajęć usprawniająco- relaksacyjnych w środowisku wodnym,

–  udział w wydarzeniu kulturalnym + wyjście do restauracji w ramach rehabilitacji społecznej

( trening ekonomiczny oraz trening umiejętności zachowania się w miejscach publicznych).

W ramach zajęć terapeutycznych powstały unikatowe prace osób z niepełnosprawnościami (kartki okolicznościowe, stroiki, ozdoby świąteczne, maskotki, itp.), które zostały wyeksponowane na kiermaszu świątecznym na rynku w Lewinie Brzeskim. Była to wspaniała okazja do wypromowania twórczości osób niepełnosprawnych oraz działań na ich rzecz w środowisku lokalnym.

Udział w projekcie przyniósł znaczną poprawę w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników. Zapewnienie dowozu na zajęcia umożliwiło osobom niepełnosprawnym,
w szczególności z terenów wiejskich, korzystanie z rehabilitacji. Zadanie umożliwiło zwiększenie oferty działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w lokalnym środowisku.