Aktualizacja projektu „Rozwój szansą na niezależność”

 „Rozwój szansą na niezależność”

 

 

                                                         

Realizowany jest trzeci okres rozliczeniowy projektu pn.

„Rozwój szansą na niezależność”

Okres realizowania projektu: 01.04.2021 – 31.03.2022r.

Realizacja projektu prowadzona jest przez rehabilitację ciągłą od poniedziałku do piątku.

 

 

Projekt dotyczy zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych: dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 

Warunki uczestnictwa:

 • Aktualne orzeczenie o niepełnoprawności,
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępniania danych do PFRON.

 

W projekcie nie mogą brać udziału:

 • Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej
 • Uczestnicy innych projektów finansowanych przez PFRON, jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi w każdym z projektów, do osiągnięcia tych samych celów

 

Zadanie będzie realizowane przez

udzielane wsparcie: 

 • rehabilitację ruchową i fizykoterapię,
 • terapię rozwojową,
 • rehabilitację psychologiczną,
 • trening EEG – Biofeedback,
 • rehabilitację pedagogiczną.

Zakładane efekty:

 • wypracowanie umiejętności samoobsługowych,
 • pokonanie bariery psychicznej podczas wykonywania samodzielnych czynności,
 • osiągnięcie jak największej samodzielności,
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania,
 • zminimalizowanie niesprawności,
 • podniesienie jakości życia,
 • podniesienie sprawności komunikacji językowej,
 • zwiększenie pewności siebie i rozwój poczucia własnej wartości,
 • lepszy kontakt z otoczeniem przez rozwój mowy,
 • poprawa funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w sferze poznawczej i emocjonalnej,
 • polepszenie ogólnego rozwoju umysłowego,
 • uspołecznianie oraz niwelowanie niewłaściwych zachowań,
 • rozwój niezależności i lepszego radzenia sobie z trudnościami.

Aktualnie lista osób w projekcie jest zamknięta. Obecnie prowadzimy zapisy na listę rezerwową do projektu.
W przypadku rezygnacji beneficjenta z udziału w projekcie, będziemy prowadzili dodatkową rekrutację
i w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby z listy rezerwowej.