Zawieszenie Działalności Ośrodka Rehabilitacji

                      

Zawieszenie Działalności Ośrodka Rehabilitacji

 

       W związku z panująca pandemią COVID 19, zgodnie z wydaną przez wojewodę opolskiego decyzję nr 3/4100.27/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności  placówek pobytu dziennego jak też w odpowiedzi na stanowisko Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczenia kontaktów społecznych i przechodzenia na tryb pracy zdalnej  jednostek, w których jest to możliwe, zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Brzegu z dnia 05.11.2020 r.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół  i  Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” zawiesza działalność Ośrodka Rehabilitacji SPION  z dniem 06 listopada 2020 roku do odwołania.