„Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej”

„Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej”

 

W okresie od 16.11.2020 do 15.12.2020 r. będzie realizowany projekt skierowany

do 25 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które wymagają intensywnej rehabilitacji
i wsparcia.

Zadanie będzie polegało na zastosowaniu różnorodnych technik terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej oraz innych działań terapeutycznych zmierzających do osiągnięcia przez beneficjentów możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania oraz podniesienia jakości życia.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Lewin Brzeski.