Podziękowanie – Parafialne Koło Caritas przy Parafii w Lewinie Brzeskim