INTEGRACYJNE ZAWODY PŁYWACKIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „MY TEŻ POTRAFIMY”

W dniach 15.04 – 24.05.2018 roku realizowany będzie projekt finansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Brzegu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych. Celem zadania jest upowszechnienie rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży oraz w środowisku osób niepełnosprawnych poprzez udział w zawodach pływackich.

Zawody pływackie organizowane będą przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim i odbędą się w dniu 24 maja 2018 roku na Krytej Pływalni w Brzegu.