Podziękowanie

Uczestnicy, Pracownicy oraz Zarząd
Warsztatu Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych
„Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim
składają serdeczne podziękowania

Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Dudojć
oraz Parafialnemu kołu Caritas w Lewinie Brzeskim
za życzliwość i ofiarność w organizacji spotkania przy ognisku,
 w którym mieliśmy przyjemność brać udział.
Dziękujemy za dobrą zabawę, pyszny poczęstunek i miło spędzony czas!