Podziękowania Parafialnemu Zespołowi Caritas przy Parafii w Lewinie Brzeskim

Uczestnicy oraz pracownicy

Warsztatu Terapii Zajęciowej

Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych

,,Pomóżmy Im”

w Lewinie Brzeskim

składają serdeczne podziękowania

Parafialnemu Zespołowi Caritas

przy Parafii w Lewinie Brzeskim

za wsparcie żywnościowe

podopiecznych oraz placówki.

Z całego serca dziękujemy

wszystkim ludziom dobrej woli za okazaną pomoc,

która jest świadectwem otwartości serca, wrażliwości

oraz umiejętności czynienia dobra

i miłości wobec ludzi.