Aktualności

W dniu 17 listopada 2018 roku (sobota) organizujemy Wojewódzki Integracyjny Konkurs Wiedzy pod nazwą HISTORIA SPORTU który odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Lewinie Brzeskim, przy ul. Zamkowej 3. Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON  oraz Gminę Lewin Brzeski. Kliknij tutaj by pobrać pytania i odpowiedzi: pytania i odpowiedzi HISTORIA SPORTU   Czytaj więcej…

W okresie od 22.10.2018  do  23.12.2018 r. realizujemy projekt pn. „ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ” Zadanie skierowane jest do 25 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej z terenu powiatu brzeskiego, które wymagają intensywnej rehabilitacji i wsparcia oraz są chętne do współpracy. Cele zwarte w tytule zadania realizowane będą  poprzez stosowanie różnorodnych technik terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej oraz czynne uczestnictwo w życiu społecznym zmierzające do osiągnięcia, przy Czytaj więcej…

  „NASZ MUNDIAL – Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych w Lewinie Brzeskim”   Dnia 28 września 2018 r. na stadionie klubu sportowego „OLIMPIA” w Lewinie Brzeskim po raz kolejny zorganizowaliśmy Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych pn. „NASZ MUNDIAL”. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, Andrzeja Buły oraz Burmistrza Lewina Brzeskiego, Artura Kotary. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło: TVP3 Opole, Radio Park, Radio Opole, NTO oraz Radio Doxa. Czytaj więcej…

  W dniu 28 września 2018 r. (piątek) Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim      organizują  TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LEWINIE BRZESKIM pod nazwą „NASZ MUNDIAL”  pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz Burmistrza Lewina Brzeskiego.   Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON oraz Fundację Górażdże „Aktywni w Regionie”. Czytaj więcej…

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”,  zgodnie z § 28 pkt.4 Statutu zwołuje na dzień 10 lipca 2018 roku o godzinie 10.00 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w lokalu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52. Porządek obrad: Rozpoczęcie obrad Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZCz Stwierdzenie kworum Przedstawienie projektu zmiany statutu Dyskusja Podjęcie uchwały w/s zmian statutu Podjęcie uchwały w sprawie nadania godności Honorowego Czytaj więcej…

W dniu 24.05.2018 r. na Krytej Pływalni w Brzegu odbyły się Integracyjne Zawody Pływackie Osób Niepełnosprawnych pn. „My też potrafimy”. Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim. Projekt współfinansowany był ze środków Starostwa Powiatowego w Brzegu.   W zmaganiach sportowych wzięli udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Jędrzejowa, Brzegu i Lewina Brzeskiego oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu. Zawodnicy Czytaj więcej…

W dniach 15.04 – 24.05.2018 roku realizowany będzie projekt finansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Brzegu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych. Celem zadania jest upowszechnienie rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży oraz w środowisku osób niepełnosprawnych poprzez udział w zawodach pływackich. Zawody pływackie organizowane będą przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim i odbędą się w dniu Czytaj więcej…

 

Zawiadomienie

 

            Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” zwołuje na dzień 24  kwietnia 2018 roku o godzinie 18.00 Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w lokalu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52.

Porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZCz
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie kworum
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Zatwierdzenie bilansu za 2017 rok
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 10. Dyskusja
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany statutu
 12. Wybór Prezesa Zarządu
 13. Wybór Członków Zarządu
 14. Wybór Komisji Rewizyjnej
 15. Podjęcie uchwał
 16. Zakończenie obrad

           

Zgodnie z uchwałą WZCz bilans i sprawozdanie Zarządu za 2017 rok zamieszczono na stronie internetowej  www.spion.pl 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Statut 2018 – POBIERZ

 Regulamin Walnego Zebrania – POBIERZ

Sprawozdanie Zarzadu za 2017 – POBIERZ

Bilans 2017 – POBIERZ

 

                                                                                         Zarząd SPiON