Aktualności
życzenia noworoczne 2021

Radosnych, pogodnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych rodzinnego ciepła i miłości w zbliżającym się Nowym Roku
Życzy Zarząd, Kadra oraz Podopieczni Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim Czytaj więcej…

plakat podziękowanie dla darczyńców

W tym wyjątkowym czasie nie zapominamy o naszych najmłodszych Beneficjentach. Aktualna sytuacja uniemożliwiła Nam zorganizowanie spotkania z Mikołajem  w Stowarzyszeniu Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych, dlatego w tym roku Mikołaj odwiedzał najmłodszych podopiecznych w ich domach. Spotkanie z Mikołajem było dla dzieci radosnym i niezwykłym przeżyciem, które zapamiętają na długie lata. Chcemy z całego serca podziękować naszym hojnym Mikołajom i ich Elfom, za życzliwość, bezinteresowną pomoc oraz piękne paczki. Szczególne podziękowania Czytaj więcej…

UWAGA!

Z dniem 27.11.2020r ulegnie zmianie rachunek bankowy Stowarzyszenia.

Nowy rachunek:

61 8870 0005 1003 0100 2525 0201

BS Grodków-Łosiów

„Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej”   W okresie od 16.11.2020 do 15.12.2020 r. będzie realizowany projekt skierowany do 25 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które wymagają intensywnej rehabilitacji i wsparcia. Zadanie będzie polegało na zastosowaniu różnorodnych technik terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej oraz innych działań terapeutycznych zmierzających do osiągnięcia przez beneficjentów możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania oraz podniesienia jakości życia. Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Lewin Brzeski. Czytaj więcej…

                       Zawieszenie Działalności Ośrodka Rehabilitacji          W związku z panująca pandemią COVID 19, zgodnie z wydaną przez wojewodę opolskiego decyzję nr 3/4100.27/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności  placówek pobytu dziennego jak też w odpowiedzi na stanowisko Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczenia kontaktów społecznych i przechodzenia na tryb pracy zdalnej  jednostek, w których jest to możliwe, zgodnie z zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Czytaj więcej…

  Zawieszenie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej W związku z wydaniem przez wojewodę opolskiego decyzji nr 3/4100.27/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności  placówek pobytu dziennego oraz w odpowiedzi na stanowisko Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczenia kontaktów społecznych i przechodzenia na tryb pracy zdalnej jednostek, w których jest to możliwe Warsztat Terapii Zajęciowej, w porozumieniu z jednostką prowadzącą zawiesza działalność z dniem 3 listopada 2020 r. Czytaj więcej…

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”  20 października 2020 roku zawarliśmy umowę z PFRON o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Celem projektu jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia uczestników zajęć oraz pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług Czytaj więcej…

Zawiadomienie Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” zwołuje na dzień 18 czerwca 2020 roku o godzinie 18.00 Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w lokalu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52. Porządek obrad: Rozpoczęcie obrad Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZCz Wybór Komisji Skrutacyjnej Stwierdzenie kworum Sprawozdanie z działalności Zarządu Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Zatwierdzenie bilansu za 2019rok Udzielenie absolutorium Zarządowi Dyskusja Podjęcie Uchwał Zakończenie obrad Czytaj więcej…