Aktualności

. Projekty realizowane przez SPiON „Pomóżmy Im”  w roku 2017 – Ze środków PFRON  od 01-04-2017  do 31-03-2018 – „Krok ku samodzielności”  (w trakcie realizacji )  Dążenie do samodzielności poprzez różne formy rehabilitacji umożliwiające  przyspieszenie     procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia fizycznych konsekwencji choroby, dla 50  beneficjentów z terenu powiatu brzeskiego.  Zadanie zakłada prowadzenie rehabilitacji ciągłej  i jest  realizowane poprzez: – Rehabilitację ruchową i fizykoterapię – Terapię logopedyczną – Terapię Czytaj więcej…

W dniu  12.04.2017 roku w Restauracji „AB” odbyło się Śniadanie Wielkanocne Warsztatu Terapii Zajęciowej SPiON  „Pomóżmy Im”. Podczas śniadania mieliśmy zaszczyt gościć Naszych wieloletnich przyjaciół: Burmistrza Lewina Brzeskiego Pana Artura Kotarę, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Waldemara Włodka oraz Księdza Proboszcza Krzysztofa Dudojć. Uczestnicy Warsztatu przygotowali na ten dzień występ artystyczny, w którym przedstawili wiersze wybitnych poetów. W miłej i rodzinnej atmosferze Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych Pan Robert Laszuk Czytaj więcej…

  Informujemy, że nasze Stowarzyszenie rozpoczyna realizację projektu:                                                                                                                              Czytaj więcej… Czytaj więcej…

Zawiadomienie  Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” zwołuje na dzień 30  marca 2017 roku o godzinie 18.00 Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w lokalu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52. Porządek obrad: Rozpoczęcie obrad Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZCz Wybór Komisji Skrutacyjnej Stwierdzenie kworum Sprawozdanie z działalności Zarządu Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Zatwierdzenie bilansu za 2016 rok Udzielenie absolutorium Zarządowi Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Dyskusja Czytaj więcej…

Serdecznie zapraszamy dnia 9.12.2016r. o godzinie 13:00 naszych najmłodszych beneficjentów wraz z rodzicami na Mikołajkowe spotkanie pełne zabaw, słodyczy i prezentów. Więcej informacji u terapeutów. Czytaj więcej…