Realizacja drugiego etapu projektu „Krok ku samodzielności”

 „Krok ku samodzielności”

W dniu 31.03.2019 r.  zakończyliśmy realizacje drugiego  etapu projektu pod nazwą  „Krok ku samodzielności” współfinansowanego przez PFRON i  funduszy własnych SPION .

Realizacja celu głównego projektu – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, trwała od od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r.

W projekcie udział brało 52 osoby. Po zakończeniu projektu 2 osoby  osiągnęły zakładane  cele ujęte  w IPD dla uczestnika.

Prace rehabilitantów realizujących projekt to działania  zmierzające do poprawy samodzielności oraz  zwiększenia niezależności każdego beneficjenta biorącego udział w projekcie. Realizując projekt zaplanowane  działania  były dostosowane do  potrzeb i sytuacji konkretnego beneficjenta, tak aby wsparcie pozwalało na rzeczywistą zmianę sytuacji danej osoby. Prowadzone wsparcia, a także działania przyczyniły  się do realizacji założonych celów, dostosowane do potrzeb uczestników projektu.

Każda osoba niepełnosprawna uczęszczająca  na  rehabilitacji  uzyskała poprawę  swojego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.  Dzięki temu pozwala  to osobie niepełnosprawnej lepiej funkcjonować w rodzinie i społeczeństwie.

Potrzebą każdego człowieka, czy to w pełni zdrowego, czy z dysfunkcjami jest samodzielność. Każdy chce mieć wpływ na przebieg swojego życia i możliwość kontrolowania i decydowania o samym sobie.

Czytaj więcej o projekcie „Krok ku samodzielności”…