Realizacja Projektu „Krok ku samodzielności”

 

Realizacja Projektu 

W założonym celu głównym projektu „Krok ku samodzielności”: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez zapobieganie, redukowanie i eliminowanie czynników powodujących niepełnosprawność, zrealizowanym w pierwszym okresie od 01-04-2017 do dnia 31-03-2018 uczestniczyły 52 osoby.

Rehabilitację zakończyło czterech beneficjentów. Po zakończeniu projektu 2 osoby osiągnęły zakładane cele ujęte w IPD dla uczestnika.

Osoby, które uczęszczały na rehabilitację osiągnęły poprawę swojego stanu zdrowia. Dzieci biorące udział w pracy z logopedą, pedagogiem i psychologiem osiągnęły większą samodzielność i mają mniej trudności w nauce.

Realizowany projekt jest  współfinansowany  z funduszy PFRON oraz własnych SPiON.

Drugi okres realizacji projektu to 01-04-2018 do dnia 31-03-2019.

                                                                                                                 

 

Czytaj więcej o projekcie „Krok ku samodzielności”…