Ostatnie pożegnanie śp. Ireny Wielgus-Koszyk

Ostatnie pożegnanie śp. Ireny Wielgus-Koszyk

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego członka  SPION „Pomóżmy Im” Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej

śp. Ireny Wielgus-Koszyk

Przyjaciela i życzliwego  człowieka niezwykłej dobroci,
która nigdy nikomu nie odmówiła pomocy.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Zarząd i pracownicy Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych

„Pomóżmy Im”

Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w kościele w Lewinie Brzeskim

dnia 30 XI 2021 o godzinie 13:00