ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI Ośrodka Rehabilitacji 08.03.2021

 

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI Ośrodka Rehabilitacji

 

W związku z panująca pandemia COVID 19, zgodnie  z wydaną  przez Prezesa Rady Ministrów informacją  w sprawie ograniczenia kontaktów społecznych i przechodzenia na tryb pracy zdalnej  jednostek, w których jest to możliwe,

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół  i  Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” , zawiesza działalność Ośrodka Rehabilitacji SPION  z dniem 08 marca 2021 roku do odwołania.

Rehabilitacja  odbywać się będzie zdalnie.