Rekrutacja beneficjentów do trzeciego etapu realizacji projektu „Rozwój szansą na niezależność”

 

Uwaga

Rozwój szansą na niezależność”

Rekrutacja beneficjentów do trzeciego etapu realizacji projektu trwa od 01.02.2021 r. do 26.03.2021 r.

Cel główny projektu – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Zapytania i informacje o projekcie – 77 4150198 lub 664925099