Zawieszenie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej

 

Zawieszenie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej

W związku z wydaniem przez wojewodę opolskiego decyzji nr 3/4100.27/2020
z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności  placówek pobytu dziennego oraz w odpowiedzi na stanowisko Prezesa Rady Ministrów w sprawie ograniczenia kontaktów społecznych i przechodzenia na tryb pracy zdalnej jednostek,
w których jest to możliwe Warsztat Terapii Zajęciowej, w porozumieniu z jednostką prowadzącą zawiesza działalność z dniem 3 listopada 2020 r. do odwołania.