Przedłużamy czasowe zawieszenie działalności 

Z polecenia Wojewody Opolskiego dotyczącego pandemii koronawirusa

przedłużamy czasowe zawieszenie działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej do dnia 10.05.2020 r.