Przedłużamy czasowe zawieszenie działalności!

Z polecenia Wojewody Opolskiego dotyczącego pandemii koronawirusa

przedłużamy czasowe zawieszenie działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej do dnia 24.04.2020 r.