Zakup i dostawa samochodu osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami

W dniu 28 października 2019 r. dokonano wyboru oferty na zakup
samochodu osobowego do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

protokół otwarcia i wyboru oferty