Turystyka aktywna osób niepełnosprawnych

Zaproszenie do udziału w projekcie

W dniu 4 listopada 2019 r. przystąpimy do realizacji projektu pn.
„Turystyka aktywna osób niepełnosprawnych”

współfinansowanego ze środków Gminy Lewin Brzeski.

Beneficjentami są osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej z terenu
powiatu brzeskiego.

Informacje o projekcie w biurze Stowarzyszenia.