Podziękowanie dla Księdza Proboszcza Krzysztofa Dudojć