ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ


W okresie od 22.10.2018  do  23.12.2018 r. realizujemy projekt pn.

„ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ”

Zadanie skierowane jest do 25 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej z terenu powiatu brzeskiego, które wymagają intensywnej rehabilitacji i wsparcia oraz są chętne do współpracy.

Cele zwarte w tytule zadania realizowane będą  poprzez stosowanie różnorodnych technik terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej oraz czynne uczestnictwo w życiu społecznym zmierzające do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób,możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, podniesienia jakości życia i uczestnictwa w integracji społecznej.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Lewin Brzeski.