NASZ MUNDIAL ZAKOŃCZONY !

 

„NASZ MUNDIAL – Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych
w Lewinie Brzeskim”

 

Dnia 28 września 2018 r. na stadionie klubu sportowego „OLIMPIA” w Lewinie Brzeskim po raz kolejny zorganizowaliśmy Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych pn. „NASZ MUNDIAL”.

Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, Andrzeja Buły oraz Burmistrza Lewina Brzeskiego, Artura Kotary. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło: TVP3 Opole, Radio Park, Radio Opole, NTO oraz Radio Doxa.

Głównym celem turnieju było propagowanie aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych oraz pokazanie, że każdy bez względu na ograniczenia wiekowe, niepełnosprawność czy umiejętności może grać w piłkę nożną.

W zmaganiach sportowych wzięło udział  14 drużyn z terenu województwa opolskiego:
WTZ Brzeg, DPS Gierałcice, WTZ Jędrzejów, WTZ Kluczbork, WTZ Krapkowice, Zespół Niepublicznych Szkół w Kup, WTZ Lewin Brzeski, WTZ Namysłów, WTZ Nysa,
WTZ Olesno, DPS Radawie, WTZ Stare Siołkowice, WTZ Uszyce oraz SPiON „Pomóżmy Im” w Lewin Brzeskim.

Wszystkich przybyłych gości przywitał prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”, Robert Laszuk. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał z-ca Burmistrza Lewina Brzeskiego, Dariusz Struski, życząc wszystkim wspaniałej zabawy.

Swoją obecnością zaszczycił nas poseł na Sejm RP Tomasz Kostuś, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Opolu Jacek Niesłuchowski, z-ca Burmistrza Lewina Brzeskiego Dariusz Struski, proboszcz Parafii w Lewinie Brzeskim Krzysztof Dudojć, dyr. PCPR
w Brzegu Aleksander Podgórny, przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Waldemar Włodek, radny Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Jacek Kieroński, przedstawiciel Zakładu Mera S.A. Edward Traka, radni Powiatu Brzeskiego Adam Dziasek
i Arletta Kostrzewa, prezes Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM Robert Hejman oraz Ryszard Żuraw, długoletni przyjaciel stowarzyszenia.

Projekt był współfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON oraz Fundację Górażdże „Aktywni w Regionie”.

Wsparcia finansowego udzielili nam również: STYLBRUK Wawrzyńcowice, Dobre Idee 
Sp. z o.o. Wrocław, Cementownia Odra S.A. w Opolu, Mondi Bags Mielec, z-ca Burmistrza Brzegu Bartłomiej Kostrzewa, radna Powiatu Brzeskiego Arletta Kostrzewa, 
ks. Krzysztof Dudojć oraz radny Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Jacek Kieroński. Wsparcie rzeczowe w postaci nagród dla zawodników turnieju otrzymaliśmy od posła na Sejm RP Tomasza Kostusia i Ryszarda Żurawia. Radny Powiatu Brzeskiego Adam Dziasek ufundował nagrodę dla najmłodszego piłkarza turnieju – Filipa Karpisza ze Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim oraz pomagał
w sędziowaniu rozgrywanych meczów. Serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy również działaczom klubu sportowego „Olimpia”, którzy swoją pracą pomogli
w organizacji turnieju, w szczególności gospodarzowi obiektu sportowego „OLIMPIA”  Panu Jackowi Kierońskiemu, Panu Wiesławowi Grabowskiemu oraz Panu Marcinowi Marcinów. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Roberta Cimermana za udzielanie kontuzjowanym zawodnikom fachowej pomocy medycznej oraz rodzicom podopiecznych WTZ w Lewinie Brzeskim za zorganizowanie słodkiego poczęstunku dla uczestników projektu.

Ogólna klasyfikacja drużynowa:

  • I miejsce Warsztat Terapii Zajęciowej z Nysy (Aneta Karasiewicz, Damian Krupiński, Arkadiusz Młot, Marcin Król, Jacek Cisowski, Wioleta Brodziuch)
  • II miejsce Warsztat Terapii Zajęciowej z Krapkowic (Adrian Suchan, Rafał Drozdowski, Adam Wołoszyn, Krzysztof Suchan, Waldemar Mordak, Michał Jakish)
  • III miejsce Warsztat Terapii Zajęciowej z Namysłowa (Piotr Kunolt, Józef Malerczyk, Mateusz Ciok, Magdalena Wysocka, Krzysztof Drobik, Elżbieta Bursakowska)

Spośród uczestników turnieju organizatorzy wyłonili „króla strzelców”. Został nim Damian Krupiński z WTZ Nysa. Przyznano również nagrodę dla najbardziej zaangażowanego zawodnika turnieju. Laureatem został Szymon Czupryński, uczeń Zespołu Szkół Niepublicznych w Kup.

Wszystkie drużyny biorące udział w zawodach otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Każdy z uczestników otrzymał medal oraz nagrodę rzeczową. Turniej zakończył się w przyjaznej atmosferze i duchu sportowej rywalizacji.

Do zobaczenia w następnej edycji turnieju!