Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”,  zgodnie z § 28 pkt.4 Statutu zwołuje na dzień 10 lipca 2018 roku o godzinie 10.00 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członkówktóre odbędzie się w lokalu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52.

Porządek obrad:

  1. Rozpoczęcie obrad
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZCz
  3. Stwierdzenie kworum
  4. Przedstawienie projektu zmiany statutu
  5. Dyskusja
  6. Podjęcie uchwały w/s zmian statutu
  7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania godności Honorowego Członka Stowarzyszenia
  8. Zakończenie obrad