Krok Ku Samodzielności

Informujemy, że nasze Stowarzyszenie  realizuje projekt:

Rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych p.n. „Krok ku samodzielności „

 Termin realizacji:  01.01.2018 – 31.03.2019 r.

Projekt współfinansowany ze środków  PFRON ,  Gminy Lewin Brzeski

Oraz środków własnych SPION

Adresatami zadania są dzieci, młodzież i dorosłe osoby  niepełnosprawne z terenu powiatu brzeskiego

(50 osób).