Zajęcia integracyjne opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Informujemy, że nasze Stowarzyszenie zakończyło realizację projektu:

                                                                                                                                                       

Zajęcia integracyjne opiekuńczo-wychowawcze

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

 

 Termin realizacji:  01.01.2017 – 31.12.2017 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Lewin Brzeski

 

Adresatami zadania były dzieci i młodzież niepełnosprawna z terenu powiatu brzeskiego

(26 osób).

 

Wszystkie założone cele i działania zostały zrealizowane i osiągnięte.