Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Informujemy, że nasze Stowarzyszenie zakończyło realizację projektu:

 

                                                                                                                                                       

„Rehabilitacja osób niepełnosprawnych”

 

Termin realizacji:  01.04.2017 –  30.11.2017 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Brzeskiego

 

Adresatami zadania były osoby niepełnosprawne z terenu powiatu brzeskiego 

w ilości 50 osób, w tym 26 dzieci niepełnosprawnych.

 

Wszystkie założone cele i działania zostały zrealizowane i osiągnięte.