Ogłoszenie – Wyjazd integracyjny „Aktywnie w Bieszczady”

                                                                                                                                                                             Lewin Brzeski dnia 26 lipca  2017 r

OGŁOSZENIE

 

           Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim

organizuje

w dniach od 13 do 17 września 2017 roku dla osób niepełnosprawnych ( z aktualnym orzeczeniem) z opiekunem,  wyjazd integracyjny „Aktywnie w Bieszczady”.

Chętni  proszeni są  o zgłaszanie  się w biurze Stowarzyszenia –  Lewin Brzeski ul. Kościuszki 52 w terminie do dnia 30 lipca 2017 rok.

Każda osoba niepełnosprawna musi mieć aktualną legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Osoba niepełnosprawna, która zgodnie z orzeczeniem wymaga stałej opieki lub pomocy innej osoby (pkt.7 orzeczenia) może jechać z opiekunem.

W pierwszej kolejności będą zapisywani   członkowie naszego Stowarzyszenia.

                         Wszelkich informacji co do programu  wycieczki można uzyskać w biurze Stowarzyszenia

Tel. nr 0774127472, tel.kom. 664925099, 664925142.

                                                                                                                                             Zarząd