„Primus in agendo” dla naszego Stowarzyszenia !!!

 

„Primus in agendo”

dla naszego Stowarzyszenia !!!

 

  

 

       28 czerwca 2017 roku Minister Elżbieta Rafalska i sekretarz stanu Stanisław Szwed wręczyli odznaczenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Primus in Agendo”, co po łacinie oznacza – Pierwszy w Działaniu.

Miło nam poinformować, że nasze Stowarzyszenie zostało odznaczone Honorową Odznaką „Primus in Agendo” w kategorii „polityka społeczna”.

Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej bądź rodziny. Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć, a także rzetelności i ofiarności działania.

Laureatów do nagrody wytypował wojewoda opolski.

W imieniu Stowarzyszenia honorową odznakę z rąk Pani Minister odebrał Prezes Robert Laszuk.

Na  uroczystości wręczenia odznaczenia w Warszawie byli obecni między innymi: Zastępca Burmistrza Lewina Brzeskiego, Dariusz Struski oraz Wojewoda Opolski Adrian Czubak.

Serdeczne gratulacje składamy Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim, która
też została wyróżniona w kategorii „rodzina”. Honorową odznakę z rąk Pani Minister odebrała Dyrektor Świetlicy Pani Renata Pietruńko.