Projekty realizowane przez SPiON „Pomóżmy Im”  w roku 2017

.

Projekty realizowane przez SPiON „Pomóżmy Im”  w roku 2017

– Ze środków PFRON  od 01-04-2017  do 31-03-2018 – „Krok ku samodzielności”

 (w trakcie realizacji )

 Dążenie do samodzielności poprzez różne formy rehabilitacji umożliwiające  przyspieszenie   

 procesu naturalnej regeneracji i zmniejszenia fizycznych konsekwencji choroby, dla 50

 beneficjentów z terenu powiatu brzeskiego.

 Zadanie zakłada prowadzenie rehabilitacji ciągłej  i jest  realizowane poprzez:

– Rehabilitację ruchową i fizykoterapię

– Terapię logopedyczną

– Terapię psychologiczną

– Trening EEG Biofeedback, usprawniający zaburzenia pamięci i koncentracji,

– Indywidualną rehabilitację pedagogiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

 

 

 – Ze środków Powiatu Brzeg od 01-04-2017 do 30-11-2017r – Rehabilitacja osób niepełnosprawnych  (w trakcie realizacji) 

 

– Ze środków Gminy Lewin Brzeski  od 01-01-2017 do 31-12-2017r – Zajęcia integracyjne opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (w trakcie realizacji)