Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Informujemy, że nasze Stowarzyszenie rozpoczyna realizację projektu:

 

                                                                                                                                                       

„Rehabilitacja osób niepełnosprawnych”

 

 Termin realizacji:  01-04-2017 –  30-11-2017 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Brzeskiego

 

Adresatami zadania są osoby niepełnosprawne z terenu powiatu brzeskiego (50 osób).

 

Cel projektu:

 

Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji przez:

– zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez zapobieganie, redukowanie i 

  eliminowanie czynników powodujących niepełnosprawność,

– zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób niepełnosprawnych,

– poprawa poziomu życia osób z zaburzeniami i ich rodzin.