Krok Ku Samodzielności

 

Informujemy, że nasze Stowarzyszenie rozpoczyna realizację projektu:

 

                                                                                                                                                       

 

 „Krok ku samodzielności

 

Termin realizacji:  01.04.2017 – 31.03.2018 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

 

Adresatami zadania są osoby niepełnosprawne z terenu powiatu brzeskiego (50 osób).

Cel projektu:

 

Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez zapobieganie, redukowanie i eliminowanie czynników powodujących niepełnosprawność.

 

 Zadanie zakłada prowadzenie rehabilitacji ciągłej  i jest realizowane poprzez:

– rehabilitację ruchową i fizykoterapię,

– terapię logopedyczną,

– terapię psychologiczną,

– trening EEG Biofeedback, usprawniający zaburzenia pamięci i koncentracji,

– indywidualną rehabilitację pedagogiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.