Wielokrotnie przekonaliśmy się, że nasze Stowarzyszenie może liczyć na pomoc Wspaniałych Przyjaciół

W imieniu własnym, uczestników i kadry Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz rodziców i opiekunów Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom i organizatorom zbiórki darów żywnościowych.