Zajęcia integracyjne opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Informujemy, że nasze Stowarzyszenie rozpoczyna realizację projektu:

                                                                                                                                                       

 „Zajęcia integracyjne opiekuńczo-wychowawcze

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „

 

 Termin realizacji:  01.01.2017 – 31.12.2017 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Lewin Brzeski

 

 

Adresatami zadania są dzieci i młodzież  niepełnosprawna z terenu powiatu brzeskiego
(25 osób).

 

 Cel projektu:

 

Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez:

– zapobieganie, redukowanie i eliminowanie czynników powodujących niepełnosprawność,

– podnoszenie sprawności fizycznej,

– wyrównywanie szans na normalną edukację w przedszkolu, a potem w szkole,

– usprawnianie narządów mowy,

– kształtowanie umiejętności percepcyjnych, wzrokowych,  słuchowych i czuciowych,

– trening nabywania kompetencji społecznych oraz korygowanie niewłaściwych zachowań,

– rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.